AB Bilgi Merkezi


Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Avrupa Birligi Türkiye Delegasyonu arasındaki protokol kapsamında 2011 yılında kurularak faaliyetlerine başlamıştır. AB Bilgi Merkezi, Avrupa Birligi'nin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel politikaları konusunda tanıtılmasını ve bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

SUNULAN HİZMETLER
  • Avrupa Birligi'nin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel politikalarının ilimizde tanıtılması amacıyla sıklıkla düzenledigimiz seminer, konferans, panel gibi aktif bilgilendirme faaliyetleri,
  • Avrupa Birligi konusunda kitap, kitapçık, broşür v.b yayınları ücretsiz olarak temini,
  • AB Bilgi Merkezimize müracaat ederek, AB kurumları, politikaları, genişleme ve müzakere süreci hakkında sözlü veya yazılı bilgi taleplerinin karşılanması,
  • AB'nin katkısı ile uygulanan kültürel, toplumsal, gençlik, mesleki egitim, istihdam v.b hibe programları ve projeleri hakkında bilgi taleplerinin karşılanması,
  • Çeşitli AB veri tabanlarına ulaşım konusunda bilgi taleplerinin karşılanması,
  • Avrupa Birligi Türkiye Delegasyonu, British Council ve AB Bilgi Merkezleri işbirliginde üniversite ögrencilerine yönelik düzenlenen "Gençlik Konferansı"na katılım saglanması.