İTHALATTA İHRACATÇI KAYIT SİSTEMİ

İTHALATTA İHRACATÇI KAYIT SİSTEMİ


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen ve Ticaret Bakanlığı'nın yazısına istinaden;

İthalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliği'nin arttırılması amacıyla bu firmalar için "İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi" (İİKS) programının oluşturulduğu belirtilerek, anılan program ile yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara verileceği kaydedilmiştir.

Yazıda devamla, bahse konu uygulamanın 25.03.2019 tarihinden itibaren devreye alınacağı belirtilmekte olup, uygulamanın başlamasını takiben İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesinin tescil edilemeyeceği ifade edilerek anılan tarihe kadar yabancı firmaların İİKS programına kaydolması gerektiği vurgulanmıştır.

Bu itibarla, odamıza kayıtlı ve ithalatı-ihracatı olan tüm üyelerimizin bilgisine, ekte yer alan "genelge" ile tüm bu bilgileri içeren bilgi notu sunulmaktadır.

Dosya Eki:
Genelge
Bilgilendirme Yazısı
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası