3516 SAYILI ÖLÇÜLER ve AYAR KANUNU HK.

3516 SAYILI ÖLÇÜLER ve AYAR KANUNU HK.


Sayın Üyemiz,

T.C. Sivas Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden odamıza iletilen yazıda;

28/02/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda  ve K.H.K.'de Değişiklik yapılmasına dair Kanunla 11/01/1989 tarihli 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişikliklerle ilgili "Basın Bildirisi" yazımız ekinde sunulmuş olup, odamıza kayıtlı konuyla ilgili üyelerimizin mağdur duruma düşmemeleri için ekteki belgeyi incelemeleri hususu rica olunur.

 

Dosya Eki:
Basın Bildirisi
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası