BREXİT SÜRECİ HK.

BREXİT SÜRECİ HK.


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yazısına atfen;

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması nedeni ile halihazırda yaşanan Brexit sürecinin araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelere yönelik AT tip onaylarını Birleşik Krallık onay kuruluşu VCA'dan temin etmiş olan ülkemiz pazarına ve/veya AB-27 ülkelerine ürün satan firmalarımızın olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskleri dikkate alması gerektiği açıklanmıştır.

Yazıda, BREXIT sürecinin nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiği bu süreçte, araç, aksam, sistem veya ayrı teknik üniteler için düzenlenen AT tip onaylarının söz konusu ülkenin onay kuruluşundan temin edilmesine istinaden geçerliliğini devam ettirmesine yönelik AB'nin 10.01.2019 tarihli Resmi Gazete'sinde yayımlanan (EU) 2019/26 sayılı düzenlemesinden bahsedilmiştir.

Yazıda devamla, firmaların olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskler nedeniyle ilgili onaylarının geçerliliğini devam ettirebilmek amacıyla (EU) 2019/26 sayılı düzenleme kapsamında AB-27 ülkelerinin onay kuruluşlarına başvurarak gerekli tedbirleri almalarında fayda görüldüğü kaydedilmiştir.

Bu itibarla, konu ile ilgili firmaların bilgilendirilmesi ve yine konuyla ilgili olarak ihtiyatlı olabilmeleri için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün yazısı ekte paylaşılmaktadır, bilgilerinize sunulur.

Dosya Eki:
Brexit Süreci-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yazısı
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası