FAS GÜMRÜK UYGULAMALARI HK.

FAS GÜMRÜK UYGULAMALARI HK.


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan aldıkları yazıya atfen, 

Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya istinaden, Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığına bağlı Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde, gümrük işlemlerinin hızlandırılması adına, 01 Mart 2019 tarihinden itibaren gümrük özet beyanlarında yer alan alıcı kısmına, Fas'ta uygulaması bulunan ve şirketlere tahsis edilen "Identifiant Commun de L'entreprise-(ICE)" (Şirket Kimlik Numarası) numarasının yazılmasının zorunlu hale getirildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, İthalat işlemlerinin aksamadan devam ettirilebilmesi adına Fas'lı ithalatçıların ICE numarasını, ürünleri ithal ettikleri ülkelerdeki ihracatçı-tedarikçilerine göndermesi, taşımacılık şirketlerinin de benzer şekilde yabancı ortaklarını bilgilendirmesi hususunda ilgili bakanlık tarafından gerekli yönlendirmelerin yapıldığı ifade ediliyor olup, ilgili tüm üyelerimize duyurulur.

Dosya Eki:
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası