DENİZ LİMANLARINDA GÜMRÜK İŞ VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERDEN ALINACAK AZAMİ ÜCRET TARİFESİ

DENİZ LİMANLARINDA GÜMRÜK İŞ VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERDEN ALINACAK AZAMİ ÜCRET TARİFESİ


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya istinaden;

Söz konusu bakanlık tarafından düzenlenen "Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden alınacak Azami Ücret Tarifesi" konulu 2019/8 sayılı Genelgenin (Ek-1) 8 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin genelge ve ücret taifesi ekte yer almakta olup, tüm ilgili üyelerimize duyurulur.

Dosya Eki:
Genelge ve Ücret Tarifesi
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası