SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ DUYURUSU

SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ DUYURUSU


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden;

Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden alınan bir notaya atfen, Büyükelçiliğin Ticaret Ataşeliğine bazı Türk şirketleri tarafından Suudi Arabistan Krallığı İçişleri Bakanlığınca açıldığı ileri sürülen bazı ihalelerle ilgili bilgi edinme taleplerinin iletilmesi üzerine yapılan araştırmada, kimliği belirsiz bazı kişi veya mercilerin, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının sahte imza ve mührünü kullanmak suretiyle Türk şirketlerini dolandırmaya teşebbüs ettiğinin anlaşıldığı belirtilmektedir. 

Bahsekonu sahte imza ve mühürleri içeren evraklar yer almakta olup tüm ilgili üyelerimize önemle duyurulur.

Dosya Eki:
Evrak
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası