İSTANBUL TİCARET ODASI TARAFINDAN 2019 YILINDA DÜZENLENEN FUARLAR

İSTANBUL TİCARET ODASI TARAFINDAN 2019 YILINDA DÜZENLENEN FUARLAR


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen yazıda, İstanbu Ticaret Odası'nın yazısına atfen;

Ülkemizin ihracatının artırılması ve firmalarımıza yeni ihracat imkanlarının sunulabilmesini teminen, İstanbul Ticaret Odası tarafından 2019 yılında tüm sanayi, ticaret hizmet ve yatırım sektörleri, gıda ve içecek ürünleri ile konaklama endüstrisi alanında 5 ayrı ülkede 5 ayrı fuarın düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu fuara ilişkin duyuru ve katılım sözleşmesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği resmi web sitesinde (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İş İmkanları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilir.

Ayrıca bahse konu fuarlara ilişkin tanıtım broşürü ekte olup, tüm ilgili üyelerimize duyurulur.

 

Dosya Eki:
Tanıtım Broşürü
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası