TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;

24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin "Bu Yönetmelik, başta ADR'nin son ekleri olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncel tutulur." hükmü gereğince söz konusu Bakanlıkça hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik'in 24.04.2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmekte olup, tüm ilgili üyelerimize duyurulur. 

Dosya Eki:
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası