TEHLİKELİ MADDE DENETİMİ HK.

TEHLİKELİ MADDE DENETİMİ HK.


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;

24.04.2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri hatırlatılmıştır.

Ayrıca anılan yönetmeliğin Geçisi 1 inci maddesine göre trafik siciline tescilli "Taşıt Durum Tespit Belgesi" almış ancak ADR/Taşıt Uygunluk belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlara 31.12.2019 tarihine kadar ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) ADR/Taşıt Uygunluk Belgesinin alınması gerektiği belirtilmiştir.

Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan Odamız üyelerinin, söz konusu Yönetmelikten kaynaklanan idari yaptırımlara muhatap olmamaları için önemle duyurulup, bilgilerine sunulur.

Dosya Eki:
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası