HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYON KARARI HK

HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYON KARARI HK


Sayın Üyemiz,

T.C Sivas Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan yazıda;

İlimiz Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu'nun, hayvan hastalıkları ile mücadele, hayvan hareketleri, gebe ve dişi hayvan kesimleri ile ilgili olarak 19.04.2019 tarihli ve 2019-1 sayılı kararı ekte verilmiş olup, tüm ilgili üyelerimize duyurulur.

Dosya Eki:
Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Kararı
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası