BMGK IRAK YAPTIRIMLAR LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ

BMGK IRAK YAPTIRIMLAR LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda; ,

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesinin 24 Haziran 2019 tarihli Notası ekte yer almaktadır.

Yazıda devamla, bahsekonu Nota'ya atfen, yaptırımlar listesinde yapılan son güncelleme ile 1483 (2003) sayılı Güvenlik Konseyi Kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde, Nota'da ismi yer alan kuruluşların 24 Haziran 2019 tarihi itibariyle yaptırım listesinden çıkarıldığı belirtilmektedir.

Tüm ilgili üyelerimizin bilgisine sunulur.

Dosya Eki:
BMGK Irak Yaptırımlar Listesi
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası