HONG KONG KUŞAK VE YOL ZİRVESİ

HONG KONG KUŞAK VE YOL ZİRVESİ


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden oamıza iletilen yazıda, Ticaret Bakanlığı'nin ve Hong Kong Ticaret Ateşeliği'nin yazısına istinaden;

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Hong Kong Özel İdare Bölgesi ve Ticareti Geliştirme Konseyi tarafındanbu yıl dördüncüsü 11-12 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek "Kuşak ve Yol Zirvesi" kapsamında, ÇHC'nin 2013 yılında uygulamaya koyduğu "Bir Kuşak Bir Yol" inisiyatifi güzergahındaki ülkelerin resmi ve özel sektör temsilcilerinin katılımları ile tertip edilecek sempozyumun yanı sıra çeşitli temalarda paneller ve ticari eşleştirme programlarının düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Hong Kong Ticaret Ataşeliğimizden, ilgili idareler tarfından daha evvel 11 Ağustos 2019 olarak duyurulan zirve katılım başvuru tarihinin 7 Temmuz 2019 olarak revize edildiği, ancak anılan Ataşeliğimiz aracılığıyla söz konusu başvurunun 27 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılabilmesinin mümkün olduğu ifade edilmiştir.

Öte yandan, Zirve çerçevesinde gerçekleştirilecek ticari eşleştirme programında, bilhassa proje finansmanı arayışında olan enerji ve altyapı yatırımlarının fon kuruluşları ile biraraya getirilmesinin hedeflendiği vurgulanmakla birlikte, Zirveye katılım durumuna bakılmaksızın, ekte bilgileri paylaşılan web portalında proje finansmanı arayışında olan tüm şirketlerin "Türkiye" başlığı altında proje detaylarını yayımlatma olanağı bulunduğu kaydedilmiştir.

Ayrıca katılım bedeli ve 2018 yılına dair program da Zirveye ilişkin olarak fikir oluşturabilmesi açısından ekte verilmiş olup, tüm ilgili üyelerimize duyurulur.

Dosya Eki:
2018 Programı
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası