MALEZYA/KELANTAN EYALETİNDE YATIRIM FIRSATLARI

MALEZYA/KELANTAN EYALETİNDE YATIRIM FIRSATLARI


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza gelen, Ticaret Bakanlığı'nın yazısına ve Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgilere atıfla;

Malezya'nın 13 eyaletinden biri olan Kelantan Eyalet Yönetiminin, aşağıda belirtilen alanlarda yatırım yapmaya ilgi duyan Türk yatırımcılarını anılan eyalete davet ettiği bildirilmiştir.

  • Tok Bali semtinde yaklaşık 4000 dönüm arazi üzerinde sanayi sitesi kurulması;
  •  Turistik bir bölge olan Cameron Tepelerinde yakın Lojing semtinde yaklaşık 4000 dönüm arazi üzerinde bir turizm köyü kurulması;
  •  Demir cevheri ve manganez madencilik yatırımı;
  •  Üniversite veya yüksek okul yatırımı;
  •  Mobilya üretimi;
  •  Helal gıda üretimi;

Söz konusu yazıda devamla, bahse konu yatırım projeleri ile ilgilenen firmaların Kelantan Eyalet Yönetimi yetkilisi (Mohamad Nazwan Ismail, Tel: 00 609 7481954 Dâhili: 1004, E-posta: nazwan@kelantan.gov.my, Web: www.kelantan.gov.my/index.php/en/) ile iletişime geçebilecekleri belirtilmekte olup, tüm ilgili üyelerimize duyurulur.

 

 

Dosya Eki:
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası