6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hk.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hk.


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen yazıda;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları siciline kayıt, üyelerimiz nezdinde önem arz etmektedir.

Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun hazırlamış olduğu "İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Kılavuzu" ekte verilmiş olup, gerçek ve tüzel kişi tacirin VERBİS sistemine kayıt için mevzu bahis olan kılavuzu incelemesi gerektiği belirtilmiştir.

Tüm üyelerimize duyurulur.

 

Dosya Eki:
İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Kılavuzu
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası