: Bangladeş - Yangın Söndürme ve Arama Kurtarma Ekipmanları Hk.

: Bangladeş - Yangın Söndürme ve Arama Kurtarma Ekipmanları Hk.


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen, Ticaret Bakanlığı'nın ve Dakka Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen;

Bangladesh Fire Service and Civil Defence (FSCD) İşletme ve Bakım Müdürü Zillur Rahman tarafından gönderilen ve bir örneği ekte yer alan e-postada, FSCD'nin bir kamu kurumu olduğu, e-postada yer alan ekipmanlar için yakın bir tarihte ihale gerçekleştirileceği ve Türk ürünlerine ilgi gösterdikleri belirtilmektedir.

Bu konuda iştigal eden ve ihaleye katılmayı düşünen üyelerimize önemle duyurulur.

Dosya Eki:
Bahse konu e-mail
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası