FİYAT ETİKETİ MEVZUATI

FİYAT ETİKETİ MEVZUATI


Sayın Üyemiz,

T.C. Sivas Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nden odamıza iletilen;

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün yazısında Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler hakkında konu ile ilgisi olan kurumların bilgilendirilmesi istenmiştir.

Bu kapsamda Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 27/07/2019 tarihli ve 30844 sayılı Yönetmelikte özetle, tekrardan kaçınmak amacıyla etiket tanımı değiştirilmiş; Yönetmelik ve Tebliği hükümleri uyumlaştırılmış; gelişen ihtiyaçlar gereği olarak digital ve elektronik etiket kullanımı eklenmiş; perakende satışa sunulan malların birim ve satış fiyatlarının aynı boyut ve renkte yazılması zorunluluğu kaldırılmış; hizmetlerin fiyat tarifelerinde ayırıcı özellik, satış fiyatı ve bu fiyatın başlangıç tarihinin yeterli olacağı düzenlenmiş; yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ayrıca üretim terinin bulunma zorunluluğu kaldırılmış; indirimli satışlarda indirim öncesi ve sonrası fiyatlarının aynı büyüklükte yer alması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ayrıca Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanmına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile aynı sebeple etiket ve fiyat listesi tanımıdeğiştirilmiş; yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ayrıca üretim yerinin bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin olarak iletilen tebliğ ve yönetmelik ekte paylaşılmış olup, tüm ilgili üyelerimize duyurulur.

 

Dosya Eki:
Tebliğ
Yönetmelik
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası