TÜRKİYE-GİNE KARMA EKONOMİK KOMİSYON (KEK) 3. DÖNEM TOPLANTISI

TÜRKİYE-GİNE KARMA EKONOMİK KOMİSYON (KEK) 3. DÖNEM TOPLANTISI


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen ve Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen;

Türkiye-Gine Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısının, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eşbaşkanlığında 11-12 Kasım 2019 tarihlerinde Konakri'de düzenleneceği belirtilerek, Türkiye-Gine ilişkilerine dair Birliğimiz görüşleri ile varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini içeren bir bilgi notu talep edilmektedir.

Türkiye-Gine ilişkilerine dair görüşlerin derlenerek 7 Ekim 2019 tarihi perşembe günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilmek üzere info@sivastso.org mail adresine iletilmesi rica edilmekte olup, tüm ilgili üyelerimize duyurulur.

Dosya Eki:
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası