VERBİS'E KAYIT SÜRELERİ HK.

VERBİS'E KAYIT SÜRELERİ HK.


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen yazıda;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda VERBİS'e son kayıt sürelerinin uzatıldığı belirtilmiştir.

Konuya ilişkin olarak uzatma sürelerini gösterir tablo ekte bilgilerinize sunulmuş olup, tüm VERBİS'e kayıt zorunluluğu bulunan üyelerimize önemle duyurulur.

Dosya Eki:
Tablo
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası