DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ HK.

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ HK.


Sayın Üyemiz;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen

a) 05.12.2019 tarihli ve 50118855 sayılı Ticaret Bakanlığı,

b) 13.12.2019 tarihli ve 12373 sayılı,

c) 03.01.2020 tarihli ve 114 sayılı,

d) 27.01.2020 tarihli ve 51758882 sayılı Ticaret Bakanlığı yazılarına istinaden;

“İlgi (a)'da kayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından görev alanına giren konular çerçevesinde iş çevrelerine yönelik bilgilendirme amacıyla, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri'nin 2020 yılında düzenlenmesini talep eden Odaların bilgileri talep edilmektedir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazımızda Odalarımızdan gelen seminer talepleri derlenerek; İlgi (c)'de kayıtlı yazımız ile Ticaret Bakanlığı'na bildirilmiştir.

İlgi (d)'de kayıtlı yazıda, Bakanlığa sunulan talepler doğrultusunda; ekte yer alan 2020 yılı Dış Ticaret Seminerleri Programı Birliğimize iletilmiştir.

Ekte sunulan program çerçevesinde;

·         Mümkün olduğunca irtibatta bulunulan kişi ve tarih değişikliklerinin yapılmaması, değişiklik yapılması zorunlu olduğu durumlarda organizasyonu aksatmayacak şekilde yapılan değişikliklerin veya bilgi güncellemelerin önceden Birliğimize bildirilmesi,

·         Organizasyon sürecinin Birliğimiz ve işbirliği Odalarımız ile koordinasyon halinde yönetilmesi,

·         Organizasyon sürecinin ev sahibi ve işbirliği Odalarımız tarafından sahiplenilerek yürütükmesi,

·         Civardaki iş çevrelerinin organizasyondan haberdar edilebilmesi için tüm duyuru kanallarının (sms, telefon, e-posta, birebir görüşme, görsel tanıtım materyalleri vb.) etkin kullanılması,

·         Seminerler için yetkilendirilmiş Bakanlık uzmanlarına Odalarımız yetkiliklerince organizasyon öncesinde, organizasyon süresince ve organizasyon sonrasında refakat edilmesi,

·         Bakanlığa, Değerlendirme Formu, Katılımcı Listesi, Sektörel Katılımcı Listesi ve Fotoğraf gibi dökümanların gecikme olmadan iletilmesinin sağlanması seminerlerden üst düzey verim alınabilmesi için önem azr etmektedir.

Seminer duyurularında "Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda Odamız ev sahipliğinde düzenlenecek Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" ifadesinin kullanılması, organizasyondan formların ve seminer fotoğraflarının Birliğimizce hazırlanan değerlendirme formlarının ve seminer fotoğraflarının Birliğimize en kısa sürede (Özlem Özkan, E-Posta ozlem.ozkan@tobb.org.tr) gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.”

İlgili tüm Üyelerimize duyurulur.

Dosya Eki:
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası