KKYDP- Hibe Programı Yayınlandı

Haber Resimleri

Habere İlişkin Dosyalar

KKYDP- Hibe Programı Yayınlandı


Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi (KKYDP- Hibe Programı) Tebliği Yayımlandı

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlayan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)" 02 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğ ile ilimizde Hibe kapsamında değerlendirilecek olan yatırım konuları;

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

d) Çelik silo,

e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.

Yayınlanan tebliğde hibeye esas proje üst limitleri ;

Gerçek Kişiler için;

·         Yeni Yatırım için 1.250.000 TL.

·         Tamamlama Yatırımları için 1.000.000 TL.

·         Modernizasyon yatırımları için 750.000 TL.

Tüzel Kişiler için;

·         Yeni Yatırım için 2.500.000 TL.

·         Tamamlama Yatırımları için 1.750.000 TL.

·         Modernizasyon yatırımları için 1.250.000 TL.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları (Proje Üst Limiti 500.000 T.L)

·         a) Kırsal turizm yatırımları,

·         b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

·         c) El sanatları ve katma değerli ürünler,

·         ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi,

olarak belirlenmiştir.

Program kapsamındaki konulara ilişkin proje hazırlayarak yatırım teklifi vermek isteyen yatırımcıların, 30 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar projelerini internet üzerinden giriş yaparak müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Programın ilimiz müteşebbislerine ve tarım sektörüne azami katkıyı sağlaması için gerekli bilgilendirme ve yayın çalışmaları gerçekleştirilecek olup, programın detayları ve proje hazırlanması ile ilgili konularda "İl Proje Yürütme Birimi" tarafından yatırımcılarımıza gerekli bilgi desteği sağlanacaktır.

Uygulama esasları ve ilgili tebliğ ekte verilmiştir. İlgililere duyurulur.

 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası