Üyelerimize Duyurulur

Haber Resimleri

Habere İlişkin Dosyalar

Üyelerimize Duyurulur


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) poşet ücretleri konusunda yayınladığı yazıda üyelerini ücretlerin ödenmesi, bakanlığa bildirim yapılması hususlarında uyardı.

TOBB tarafından yayınlanan yazı şu şekilde; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunun ‘Poşet ücreti’ başlıklı EK 13’üncü maddesinde (29/11/2018 – 7153/8 md) “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmünün yer aldığı ve bu hükme istinaden “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır.

Bu doğrultuda; satış noktaları tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için tahakkuk eden miktarların ödenme süreleri 2872 sayılı Çevre Kanununca belirlenmiş olduğu, söz konusu beyanname ve ödeme işlemlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bildirim ve beyan yükümlüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin (g) bendi, geri kazanım katılım payının ödenmediği tespit edilenlere (z) bendi, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına ise (bb) bendi kapsamında idari para cezaları verilmekte olup, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunalar hakkında ise adli süreç başlatıldığı belirtilmiştir.”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası