Odamız ile CÜ Arasında Protokol İmzalandı

Haber Resimleri

Habere İlişkin Dosyalar

Odamız ile CÜ Arasında Protokol İmzalandı


Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız (STSO) ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken ve SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından imzalanan protokol kapsamında yapılan saha ön çalışmalarında, daha etkin işbirliklerinin sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için problem ve sorun toplama mekanizmalarının efektif kullanılması, sorunların araştırma olanakları ve araştırma insan kaynakları ile sistematik eşleştirilmesi ve soruna yönelik tez çalışması yapanların ödüllendirilmesi gereksinimleri ortaya çıkmıştır.

Üniversite-Sanayi işbirliğinin en önemli aktörü olan Sivas TSO, ilimizin problemlerine çözüm oluşturma potansiyeli olan Lisans Üstü tezlerin desteklenmesi amacıyla Üniversite ile işbirliğine gitmiştir. Bu kapsamda TSO ve OSB üyelerinden toplanan problemler bir Sanayi TEZ havuzunda toplanacak, toplanacak problemler Üniversitemiz Enstitü ve Araştırma Merkezlerindeki araştırmacılar ile eşleştirme yapılacaktır. Şehrimizin ve bölgemizin problemlerinin sistematik bir şekilde toplanıp Üniversiteye taşınmasında STSO ve OSB kritik bir rol üstlenmektedir. Lisansüstü bir öğrenci Sanayi TEZ havuzundan bir problemi Tez çalışması olarak seçtiğinde ve TSO’ya teşvik ikramiyesi için başvuru yaptığında TSO bünyesinde kurulacak bir komisyon değerlendirmesi sonucunda öğrenciye tez Teşvik İkramiyesi verilebilecektir. Komisyon TSO temsilcisi, OSB temsilcisi ve Üniversite Temsilcisinden oluşacaktır. İlk yıl her bir tez için en fazla 5.000 TL verilmesi öngörülmektedir. İlk yıl için desteklenecek tez sayısı en fazla 10 olarak belirlenmiştir.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası