Oda Sicil Memurluğu

 • Üyelerin Oda kayıt işlemleri
 • Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet belgesi)
 • Üye Kayıtları ile ilgili her türlü belge tanzim edilmesi(Üyelik Onayları)
 • İhale Yasağı Belgesi
 • Meslekten Men Belgesi
 • Ticari İkametgah Belgesi
 • Üye kayıtları ile ilgili değişiklik işlemleri
 • Üye firmaların Meslek Komitesi değişikliği işlemleri
 • Üye firmaların Terkin işlemleri
 • Üyelerimiz ile ilgili Bağ-Kur işlemleri
 • Kayıtlı Üyelerimiz ile ilgili İstatistiki bilgiler
 • Üye firmaların iletişim bilgilerini içeren listelerin verilmesi
 • Çıraklık – Kalfalık Belgeleri Onay İşlemleri
 • Oda Üyesi Kimlik Kartları düzenlenmesi
 • Üye Bilgileri Güncelleme Çalışmalarının yapılması
 • Muhtelif Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üyelikle ilgili yazışmalar