Körfez Arap Ülkeleri İhracatta Yaşanan Sorunlar Hakkında

Körfez Arap Ülkeleri İhracatta Yaşanan Sorunlar Hakkında


Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan 31.08.2018 tarih ve 12815 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya istinaden aşağıdaki bilgiler paylaşılmaktadır.

İlgili yazıda, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Standardizasyon Teşkilatı (GSO) yetkililerinin Körfez ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ticarette teknik engel yaşanan ürün/ürün gruplarını belirlemek ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen kalite kontrol çalışmalarını incelemek üzere 3 Temmuz 2018 tarihinde TSE Gebze Kalite Kampüsü’ne bir ziyaret gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Yazıda, ziyaret kapsamında ülkemiz ile Körfez ülkeleri arasındaki ticaretin arttırılmasına yönelik standardizasyon ve teknik düzenlemeler açısından atılabilecek adımların ele alındığı bir toplantının da düzenlendiği açıklanmıştır. Anılan toplantıda, GSO yetkilileri tarafından beş yıllık bir stratejik planın oluşturulduğu, bahse konu plan çerçevesinde ülkemiz ile Körfez ülkelerinin ticaretinde önem teşkil eden bir ya da iki ürün/ürün grubu kapsamında yer alan GSO standartlarının önümüzdeki bir yıl içinde uyumlaştırılmasının hedeflendiği, sonraki dönemlerde de aynı çalışmaların devamlı olmasının amaçlandığı vurgulanmıştır.

Yazıda, ülkemiz ile GSO ülkeleri (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) arasındaki ticarette sıkıntı yaşanan ürün/ürün gruplarının tespit edilerek, karşılıklı standartlar ve mevzuatların incelenmesi ile ilgili GSO standartlarının TSE standartları esas alınarak uyumlaştırılmasına yönelik bir yol haritasının belirlenmesinin kararlaştırıldığı kaydedilmiştir.

Yazıda devamla, GSO ülkelerine ihracatımızda önem arz eden ve teknik mevzuatlar, standartlar ile uygunluk değerlendirmesi işlemleri boyutuyla ihracatta sorun yaşanan ürün/ürün gruplarının belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, Körfez Arap Ülkeleri Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkeleri ile dış ticaret yapan Üyelerimizin ihracatta sorun yaşadıkları ürün/ürün gruplarını 6 Eylül Perşembe mesai bitimine kadar Uluslararası İlişkiler Müdürlüğümüzle paylaşmaları durumunda ilgili görüş/talepler TOBB aracılıyla Ticaret Bakanlığımız ile paylaşılacaktır.

İlgilenen Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Dosya Eki:
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası