T.C.SİVAS VALİLİĞİ HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYON KARARI HK.

T.C.SİVAS VALİLİĞİ HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYON KARARI HK.


Sayın Üyemiz,

T.C.  Sivas Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 80110403-325.14.01-E.3407842 Sayılı ve Dişi ve gebe hayvan kesimi  yasağı hakkında ki yazısında bildirdiği üzere Sivas İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu  15/11/2018 tarihinde Vali Yardımcısı Yeliz YILDIZHAN başkanlığında toplanmış ve Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon Kararı açıklanmıştır. 

Bu karar;

•Ekonomimizde ciddi kayıplara neden olan kuzu ve oğlakların erken kesiminin önlenmesi amacıyla 18kg canlı ağırlığın altında ki hayvanların kesilmesine izin verilmemesine,

•Kesimhaneye gelen dişi hayvanların kesilmeden önce Veteriner Hekim tarafından düzenlenmiş damızlık değeri taşımadığına dair raporun ibraz edilmesine,

•Damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların kurban süresince açılan geçici kurban satış yerlerine alınmamasına,

•Ayrıca Kurban Bayramında kurbanlık olarak satılmak üzere besicilik yapan üreticilerimizin damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların Kurban Bayramında kurban satış yerlerine alınmayacağı ve kurban olarak kesimlerine izin verilmeyeceği konusunda bilgilendirilmesine,

•Komisyon kararının aksine hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 177 ve 265. Maddeleri, 5442 sayılı İller İdaresi Kanunun ilgi maddeleri ile Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair 6343 sayılı kanunun 116 ve 117 maddeleri gereği takibat yapılmasına ve aykırı hareket edenlerin ilgili kurumlara bildirilmesine, ilgili kanun gereğince cezanın uygulanmasına,

Şeklinde alınmış olup oy birliği/çokluğu ile verilmiştir.

 

 Önemle duyurulur.

Dosya Eki:
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası