1. START UP BOOSTER FUARI

1. START UP BOOSTER FUARI


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nden gelen, Tunus Büyükelçiliğince iletilen Sfax İş Merkezi CAS'ın 12-13 Aralık 2018 tarihlerinde Sfax Belediyesi Kongre Salonunda 1. Start-Up Booster Fuarının düzenleneceği belirtilmiştir.

Fuarın genç girişimlerin gelişmesi ve yeni teşekküllerle finans kurumlarının bir araya gelmesi için fırsat sunacağı, yeni girişimler için bir sergi alanı, iş görüşmeleri (B2B), ihracatın teşviki ve dijital pazarlama hakkında iki konferans ve uzmanlarla özel danışmanlar arasında görüşmelerin planlandığı ve ülkemizden girişimciler, yatırımcılar ve iş adamı heyetlerinin davet edildiği belirtilmiştir.

Söz konusu organizasyona ait bilgi ve taslak programa www.cas.tn adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Dosya Eki:
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası