MENŞE ve DOLAŞIM BELGELERİ OTOMASYON SİSTEMİ (MEDOS)

MENŞE ve DOLAŞIM BELGELERİ OTOMASYON SİSTEMİ (MEDOS)


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda Ticaret Bakanlığından gelen yazıya atfen, 01.01.2019 tarihinden sonra ETGB, TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin her iki usulde de (hem manuel hem elektronik) düzenlenebilmesi hususunun gündeme getirildiği belirtilerek bu çerçevede,

1) Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamında,

2) Serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında,

3)Antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde

düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin (A.TR/EUR.1/EUR.MED dolaşım belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran), Menşe İspat Belgesi (Malezya)) ikinci bir talimata kadar her iki usulde de (hem manuel hem elektronik) düzenlenebileceği açıklanmıştır.

Bu itibarla, barkodsuz belgeler elektronik ortamda kullanılmayacaktır. Halihazırda hem manuel hem de elektronik ortamda düzenlenen ihracat beyannamesi kapsamı EUR.1/EUR.MED dolaşım belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran), Menşe İspat Belgesi (Malezya) 041.01.2019 tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda düzenlenebilecektir.

Diğer taraftan 01.01.2019 tarihinden sonra ETGB serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri ile antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde hazırlanan A.TR/EUR.1/EUR.ED Dolaşım Belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran), Menşe İspat Belgesi (Malezya) her iki usulde de düzenlenebilecek olup, hem barkodlu hem de barkodsuz belgeler kullanılabilecektir.

İlgililere duyurulur.

Dosya Eki:
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası