TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI HK.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI HK.


Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden odamıza gelen yazıda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.12.2018 tarih ve 96976 sayılı yazı doğrultusunda, Tehlikeli Madde Taşımacılığı hakkında ilgili mevzuata atıfta bulunulduğu üzere uygulanmakta olan idari para cezaları ile belgelendirme ücretlerinin 2013 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'nci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmektedir.

Ayrıca 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 503 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri durumunda uygulanacak yaptırımlar (uyarma ve idari para cezaları) yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında (Genelge/2018/02) yayınlanmış ve 1 Ocak 2019 itibariyle uygulanmaya başlamış olup, konuya ilişkin detay içeren yazı ekte verilmiştir, önemle duyurulur.

Dosya Eki:
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yeniden Değerleme Oranı Hakkında Duyuru
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası