PLASTİK POŞET KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

PLASTİK POŞET KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME


Sayın Üyemiz,

Plastik poşet kullanımını içeren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 10 Aralık 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazetede yayımlanan ilgili Kanun ve Geri Kazanım Payı Katılım Tutarları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2018 tarihinde yayınlanmış olup ekte yer almaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27 Aralık 2018 tarihinde Bakanlık web sitesinde yapılan açıklamada özet olarak;

 • Kargo ve Kuru Temizleme Poşetlerinin kapsam dışı kaldığı,
 • Plastik poşetlerin faaliyet türü ne olursa olsun, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tekstil, oyuncak, elektronik, gıda ve benzeri tüm satış noktalarında 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari 25 kuruş olarak ücretlendirileceği,
 • Marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 milimetreden küçük poşetlerin kapsam dışında kaldığı,
 • Tekstil ürünü çok kullanımlık poşetlerin, pet shoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetlerin, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetlerin, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan özel poşetlerinin de ücretsiz olarak temin edilmeye devam edeceği,
 • Plastik poşetlerde promosyona izin verilmeyeceği,
 • 25 kuruşun 15 kuruşunun, 'Geri Kazanım Katılım Payı' olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacağı, kalan 10 kuruşluk bedelinin ise satış noktalarının karı olmayacağı, bu tutarın plastik poşetlerin maliyeti ve KDV bedelini kapsayacağı, Geri Kazanım Katılım Payının çevre projelerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacağı,
 • Plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin ise her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirleneceği ve belirlenen asgari ücretin altında ücret uygulanamayacağı,
 • Poşette barkod zorunluluğuna 31 Mart 2019’a kadar süre verileceği,
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan yükümlülükleri saklı kalmak koşulu ile üreticilerin, üretmiş/ithal etmiş oldukları satışa tabi tüm plastik poşetlere ilişkin olarak, bilgi sistemine kayıt olmak ve gerekli bilgileri sisteme girmekle yükümlü olacağı,
 • Satış noktalarının ise Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan yükümlülükleri saklı kalmak koşulu ile plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019’dan itibaren plastik poşetleri ücretsiz vermemek ve tahsil edilen ücretleri satış belgelerinde adet bazlı göstermek, çevrenin korunması maksadıyla plastik poşetlerin satışına ilişkin tüketiciyi bilinçlendirme amaçlı yazılı, basılı görsel materyal kullanmak, bilgi sistemine kayıt olmak, gerekli beyanları bilgi ve belgeleri ile birlikte bu sisteme yüklemek, geri kazanım katılım payı tutarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarmak ve plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanını alternatif olarak tüketiciye sunmakla yükümlü olacağı,
 • Bu beyanlarda üretici ve ithalatçılar, plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlık, boyut, ambalaj malzemesi cinsi, firma bazında yurt içinde veya yurt dışında kime satıldığına yer verirken, satış noktaları da temin edilen firma bilgisi, plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlık, satılan plastik poşet adedi ve birim fiyatını bildireceği,
 • Plastik poşetle gönderimi sağlanan uzaktan satışlarda ise alternatif taşıma ekipmanı kullanım seçeneğinin tüketiciye sunulması, tüketici tarafından plastik poşet tercih edilmesi halinde poşetlerin satışının zorunlu olması, uzaktan satış yapan işletmelerin bu satışlarda plastik poşete alternatif taşıma seçeneğini ise 31 Mart 2019'a kadar oluşturması gerektiği,
 • Bu düzenlemeler doğrultusunda yapılacak izleme, kontrol, denetim faaliyetlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Bakanlık İl Müdürlüklerince yapılacağı

konularında bilgi verilmiştir.

 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası

Dosya Eki:
Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası