SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI HK.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI HK.


Sayın Üyemiz,

T.C. Sivas Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan yazıda;

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi'nin, ülke genelinde eşitlik, tarfsızlık ve dürüstlük ilkelerine uygun biçimde yapılıp sonuçlandırılabilmesi için  gerekli usul ve esaslar, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun ve Yüksek Seçim Kurulu Kararlarında açık bir şekilde belirtilmektedir.

Yüksek Seçim Kurulunun 08.01.2019 gün ve 58 sayılı kararında ise;

1- 298 Sayılı Kanunun 79.maddesi gereğince oy verme günü olan 31 Mart 2019 Pazar günü sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar;

a) Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna,

b) Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç bir kimsenin 5237 sayılı Kanunun 6.maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağına,

2- Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internetkafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebileceğine,

Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabileceğine,

Seçim döneminde ilimizdeki mevcut huzur ve sükun ortamının bozulmaması ve istenmeyen olayların engellenebilmesi için, 298 Sayılı Kanun ile Yüksek Seçim Kurulu'nun 298 Sayılı Kanun ile Yüksek Seçim Kurulu'nun Kararlarına uygun hareket edilmesi hususunun siz üyelerimize önemle tebliğ edilmesi talep edilmiştir.

 

Dosya Eki:
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası