2017 Yılı Mali Destek Programları

2017 Yılı Mali Destek Programları


Aşağıda detayları yer alan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı 10.01.2018 tarihinde saat 15:30’da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenecektir. Tüm sanayicilerimizin bilgilendirme toplantısına katılımlarını bekleriz.

KOBİ’lere 10.000.000 TL Destek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Mali Destek Programı kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde Kobi sektörüne yönelik Ar-Ge ve Yenilikçiliğin desteklenmesi, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka ve Fikri Mülkiyet Haklarının İmalat Sanayiinde yaygınlaştırılması, Sivas ve Yozgat illerinde ürün çeşitlendirmesinin sağlanması, üretimde kapasitenin artırılması öncelikleri ile 500.000 TL ye kadar destek sağlayacaktır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Düzey II Bölgesinde uygulanacak 2017 yılı teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programını 29 Aralık 2017 tarihi itibari ile ilan etmiş bulunmaktadır.

Başarılı projelere toplam 27.000.000 TL tutarında desteğin kullandırılacağı 2017 yılı Mali Destek Programları; “Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Destek Programı” kar amacı güden kurumlar; “Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı” ve “Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı”  kar amacı gütmeyen kurumlar için tasarlanmıştır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bugüne Bölgedeki kurumlara toplam 114,5 Milyon TL Mali Destek sağlamış olup bu yılda, Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Destek Programı kapsamında 10.000.000 TL, Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek  Programı kapsamında 9.000.000 TL, Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 8.000.000 TL destek başarılı bulunan projelere aktarılacaktır.

Proje başvuruları 16 Mart 2018 tarihine kadar devam edecektir.

 

 

http://oran.org.tr/tr/2017-mdp/endustriyel-gelisim-ve-verimlilik-mali-destek-programi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası