ZİRVENİN SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

Haber Resimleri

Habere İlişkin Dosyalar

ZİRVENİN SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI


Odamızın Kasım ayı olağan Meclis toplantısı Meclis Başkanımız Necati Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Zeki Özdemir, Odamızın ev sahipliğinde 2 gün süreyle gerçekleştirilen 3. Maden Kenti Sivas zirvesinin sonuç bildirgesini açıkladı.  Özdemir, madenlerin üretilmesi ve potansiyelinin ortaya konulması amacıyla düzenlenen panelde sektörünün  problemleri ve çözüm önerilerini de masaya yatırdıklarını söyledi. Zirvede alınan kararların milli maden politikalarının oluşturulmasına katkı sunmasını beklediklerini söyleyen Özdemir, sonuç bildirgesini okudu:

1-) Sivas bölgesindeki madencilik faaliyetleri hava şartlarından dolayı 8-9 ay kadar sürmesi nedeni ile maden işletmelerine yönelik işletme maliyeti yansıyan enerji vb. teşviklerin kullandırılmasına imkan verilmesi .

2-) Sivas genelinde bilinen yatakların kalitesini belirlemek ve bilinmeyenlerin tespitini yapmak amacıyla derine doğru etkin olabilecek arama yatırımlarına yeterli kaynak ayrılması ve bu amaçla Üniversite-Kamu (MTA)-yatırımcı kuruluşlar arasında işbirliği yapılması.

3-) Özellikle Sivas’ta bulunan kaolen ve talk potansiyelinin değerlendirilmesi için seramik sanayine yönelik yatırımların yapılması, bunun için yatırımcılarla bilgilendirme toplantılarının yapılması.

4-) Belirli aralıklarla yerli ve yabancı sermayenin Sivas’a davet edilerek, mevcut maden kaynakları ve ilave gelişmeler hakkında (jeotermal gibi) bilgi verilmesi.

5-) Jeotermal kaynakların sanayide kullanılabilirliğinin araştırılması (tekstil sanayinde ipliğin ağırtılması gibi) ayrıca ısıtma, sağlık ve turizm amaçlı modern tesislerin kurulması. Bu amaca yönelik teşviklerin verilmesi ve konu ile ilgili olarak kamu-üniversite-sanayi işbirliği kurulması.

6-) “Çevreye saygılı bir madenciliğin, madenciliğe saygılı bir çevreciliğin oluşması” hususunda özel bir önem verilmesi gerektiğini, bu konuda yerel halkın, yerel yöneticilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi.

7-) Maden kanunundan kaynaklanan sorunların giderilmesi için yasal tedbirlerin alınması.

8-) Sivas’ın coğrafi konumundan dolayı, rekabet edebilmesi için mevcut nakliye sorunlarının giderilmesi (demiryolu güzergahları yeniden düzenlenmeli) ve gerekli finansal desteklerin verilmesi.

9-) Düşük tenörlü oluşumları ekonomiye kavuşturmak için cevher zenginleştirme konusunda AR-Ge çalışmaları yapılmalı böylelikle Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi.

10-) Sivas ve çevresinde özellikle altın madeninin araması yapılmalı.

11-) Krom madenciliğinin rekabet edilebilirlik veya sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli olan paslanmaz çelik üretim tesislerinin kurulması hayati önem taşımaktadır.

12-) Maden atıklarının tekrar ekonomiye kazandırılması için yeni Ar-Ge çalışmalarının yapılması.

13-) Diğer sektörlerde olmayan ancak çok maliyetli olan maden arama konusunda vergilerin kaldırılması veya makul seviyelere getirilmesi.

14-) Sektördeki iş sağlığı ve güvenliğini artırmak ve kazaları azaltmak için (özellikle açık saha madenciliğine) yeni yöntemler, yazılımlar ve üç boyutlu modeller kullanılmalıdır.

15-) Başta enerji ham maddelerinde olmak üzere bilinen kaynaklar Türkiye’nin artan ihtiyacına cevap vermekte yeterli değildir. Bu çerçevede yurt içi kaynakların kullanılması ve geliştirilmesini Türkiye açısından bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası